ПРЕТПЛАТАИзлази двомесечно.Годишња претплата за нашу земљу је 500 динара.Појединачни примерак 90 динара.Претплата за нашу земљу може се уплатити на благајни Српске патријаршије, Краља Петра 5 или на текући рачун.Уплате не слати поштанском упутницом.
Рукописи и фотографије се не враћају.
Текстови и прилози објављени у Православном мисионару представљају ставове аутора.
Информативна служба:
Текући рачун динарски број:
145-4721-71 Марфин банка
Далматинска 22 Београд
Текући рачун девизни број:
lntermediary Deutsche Bank GmbH,
Frankfurt/M (BIC DEUTDEFF)
Account with inst: 935-9522-10
Marfin bank AD, Beograd (BIC LIKIRSBG)
Beneficiary: RS35145007080000135615
Informativno Izdavacкa Ustanova Srpske Pravoslavne Crkve,
Kralja Petra 5, Beograd
Charges: For the account of ordering customer
Годишња претплата за иностранство:
Обична пошиљка: 20 EUR
Авионска: 25 EUR за Европу, 35 EUR ван Европе
Штампа:
Штампарија Српске Православне Цркве
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
271.222(497.11)
ISSN 0555–0122

Почетна
О ЧАСОПИСУ
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
СТАЛНИ АУТОРИ
АРХИВА
КОНТАКТ

Штампа: Штампарија Српске Православне Цркве CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 271.222(497.11) ISSN 0555–0122 Редакција: +381 11 30-25-116 Маркетинг: +381 11 30-25-113 Претплата: +381 11 30-25-103, 30-25-113 e-mail: misionar@spc.rs – редакција pretplata@spc.rs – претплата